Nepodceňujte svou mzdu


Jistě se shodneme na tom, že kdybychom měli pracovat pro nějakého zaměstnavatele zadarmo nebo za nějakou směšnou částku, neučinili bychom tak, nebo bychom se aspoň nepředřeli. Protože k našemu životu potřebujeme peníze, a ten, kdo je nemá, je na tom bídně. Což je důvodem, proč zadarmo ani ono známé kuře nehrabe.

Sháníme-li tedy nějakou práci, obvykle se zajímáme o to, kolik za ni dostaneme zaplaceno. A obvykle se dozvíme, že dostaneme tolik a tolik hrubého. Takže víme, na čem jsme.

vějíř bankovek

Ale víme to skutečně? Máte-li přehled a víte o problematice mezd dost, určitě se mnou budete souhlasit, že velice často vlastně nevíme. Protože ona hrubá mzda není zase až tak důležitá pro nikoho ze zaměstnanců, jakkoliv i tato svůj smysl má. Nikdo z pracujících totiž onu hrubou mzdu nedostává. Tu jenom vyplácí zaměstnavatel ve prospěch svého konkrétního zaměstnance. A než dojde k vyplacení částky, jež zaměstnanci náleží, je nutné tu provést přepočet na čistou mzdu.

Jaký je mezi hrubou a čistou mzdou rozdíl? Hlavně ten, že tu první vydá zaměstnavatel a tu druhou dostane jeho zaměstnanec. A také že je čistá mzda nižší než ta hrubá, a to o daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění, což se musí nevyhnutelně z hrubé mzdy strhnout ve prospěch státu, respektive zdravotnictví. Takovým odvodům se nikdo nevyhne, maximálně je může částečně zkorigovat využitím nějaké slevy na dani, pokud na ni má člověk samozřejmě nárok.

švédské koruny

Když se použije při výpočtu toho, jaká bude něčí mzda kalkulačka nalézající se na internetu, bezprostředně to nikomu nijak nepomůže. Hrubá mzda zůstane tatáž, čistá jakbysmet. Ale přesto je tu přinejmenším jedno nesporné pozitivum. A sice to, že zaměstnanec, který si s pomocí oné kalkulačky svou čistou mzdu spočítá, nebývá nemile překvapen a zaskočen. Ví, co opravdu dostane, a může se na to připravit a počítat s tím. Nebo může utéct k jinému zaměstnavateli, který mu nabídne více. A tím se dosáhne kvalitnějšího života.