Rodina je základ a děti máme pro radost


Jaké máme děti, tak to v první řadě začíná výchovou u rodičů. Následuje škola, ke které patří nejenom vzdělaní učitelé a vychovatelé, pak výběr přátel a velmi důležité je, jak se k rodině, jako celku, staví svojí sociální politikou stát.
Každodenní situace mnohých žen a mužů je staví i před otázku mít, či nemít děti. Pokud ano, tak kdy? Pokud ne – proč? Tím, jak se stále naháníme za penězi, postavením, toto vše je důsledkem stresů a nemocí spojené s plodností, tak to se zákonitě odráží (nejenom u nás) na nižší porodnosti.
injekce v ruce

Vždy se považovala rodina s dětmi za základ jakéhokoliv rodu a státu. V socialismu se sociální politika řídila tím, že se lidem vysvětlovalo to, že rodiče by měli mít 3 děti. Jednalo se samozřejmě o důchodový systém – budoucí prací a odvody se dvě děti postarají o rodiče, odvody třetího bude ve prospěch státu. Možná, že na té myšlence je dost pravdy, to ať si rozhodne každý sám.
Ať nás v životě potká cokoliv dobrého, to nejkrásnější a největší štěstí je mít zdravé dítě, jedno nebo více. To je pak pro každého z rodičů to největší bohatství. Tak by to mělo správně být. Ale jsou mezi námi i tací, co se dětí z různých důvodů zbavují. A to je samozřejmě smutné.
Hodně žen si přeje mít i více dětí, hlavně zdravých dětí, hodného manžela, který se dokáže o rodinu nejenom dobře materiálně postarat, ale aby v rodině vládla láska a porozumění. Některým toto přání vyjde, některým ne. Ne každá žena si dokáže uvědomit, že příchodem dítěte na svět se může v rodině mnohé změnit a většinou se to změní. Je to o osobním odříkání, týká se to určitého pohodlí a času, jež se dítěti věnuje. A snad každá matka si přeje, aby se její partner na této péči podílel. Téměř stejnou mírou.
ustrašený pohled

Co pro naše milované děti děláme:chráníme je před nachlazením a různými infekčními chorobami (v současnosti se mluví hlavně o spalničkách černém kašli) formou očkování, je to hodně důležité a nemělo by se to podceňovat. Pokud chceme mít děti zdravé, i když jsou dospělé.
v Ale co je ještě důležitějšího pro štěstí našich dětí?
Mír, ne války! Ten je pro naši současnou a budoucí generacinejdůležitější.