Byt jako klícka


Domov dÄ›lají pÅ™edevším drobnosti, milá vstřícná atmosféra a pocit klidu a bezpeÄí. PÅ™esto neÅ¡kodí mít k dispozici takové prostÅ™edí, které dobÅ™e vypadá a je plnÄ› funkÄní. Rekonstrukce bytového jádra je jednou z možností, jak zmÄ›nit starý prostor v panelovém domÄ› v útulné království plné lesku. Nová koupelna a toaleta zvýší pohodlí pÅ™i každodenním užívání, ze startu každého nového dne se tak budete více těšit. Po dohodÄ› zajiÅ¡Å¥ujeme i montáž vestavÄ›ných skříní a kuchyňských linek vÄetnÄ› elektrospotÅ™ebiÄů, aby Váš domov mohl zazářit v plné kráse.

Profesionalita, všestrannost a spolehlivost

S řemeslníky má nÄ›jakou zkuÅ¡enost prakticky každý, bohužel ne vždy je to zkuÅ¡enost dobrá. Vylepšíme Váš názor na spolehlivost Å™emeslníků. Dodržujeme stanovené termíny i ceny, zakládáme si na osobním přístupu. PÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› ve VaÅ¡ich prostorách spoleÄnÄ› probereme možnosti, které se pÅ™ed Vámi pÅ™i modernizaci otevírají, poradíme Vám s výbÄ›rem materiálů, s nákupem i dopravou, postaráme se o VaÅ¡i zakázku od jejího zadání až do úplného dokonÄení, a to za pÅ™edem stanovenou nemÄ›nnou cenu.