Brána do světa skrze studium v zahraničí


Studium v Česku jako základ
Studium v zahraničí nás může samozřejmě posunout výrazně dál. Je třeba si uvědomit, že základem je naše předchozí vzdělávání právě na českých školách. Samozřejmě dobrá česká škola není vitálním požadavkem pro úspěšné studium za hranicemi, ale je to vítaný základ, od kterého se lze odpíchnout. Především naše gymnázia poskytují velmi slušnou úroveň angličtiny či matematiky. Samozřejmě se vše liší školu od školy, ale např. spousta Poláků by nám mohla jen závidět. Je důležité si přiznat, že v zahraničí se sice leckdy učí „lépe“, ale hlavně jinak. V každém případě se určitě nemusí nikdo bát, že by s českým vzděláním na zahraniční škole zapadl. Právě naopak.
americký fotbal
Do zahraničí už na střední
Mnoho českých studentů nečeká se studiem v cizině až na vysokou, ale začíná již na střední škole. Optimální jsou roční či víceleté studijní programy. Ty většina českých dětí uskuteční v průběhu druháku či třeťáku svého středoškolského studia. Nejčastější destinací bývají Spojené státy, Británie a další anglicky-mluvící země. Krom jasného benefitu v podobě zlepšení angličtiny je zde i další výhoda. Pokud český žák ovládá angličtinu na dostatečné úrovni už při svém příjezdu, může se bez problému zapojit do studia. Po svém návratu tak může požádat o složení zkoušek a uznání ročníku stráveného mimo českou školu. Tyto roční pobyty navíc už nejsou ani tak nedostupné jako dřív. Krom mnoha stipendií lze strávit rok v zahraničí i za plnou cenu a vejít se do řádu nižších stovek tisíc.
jablko na učebnicích
Univerzitní vzdělání
Ale i dnes převažuje počet studentů, kteří za hranice přesídlí až po maturitě. Velká část z nich tak činí v rámci programu Evropské unie Erasmus+ a podobných. Díky nim si obohatí zahraniční zkušeností studium na běžné české vysoké škole. Stále více Čechů však volí i možnost běžného studia mimo svou vlast. Při studiu v rámci EU mají tu výhodu, že pro ně platí stejné podmínky jako pro místní (někde například bezplatné vysoké školství). Mimo EU či na soukromých univerzitách je už ovšem třeba si připravit pořádný balík peněz. Jedná se o částky pro mnoho lidí nedostupné, a to nejen u nás, ale i jinde ve světě. Naštěstí je zde mnoho stipendijních programů. A to nejen těch prospěchových, ale velice často také sportovních. V našich končinách např. americký fotbal není příliš rozšířený, ale jinde na světě zajišťuje sportovní stipendia studium mnoha mladých fotbalistů. Šance má tedy doslova každý.