Můžeme mít i úvěr bez zajištění nemovitostí?


Je pravdou, že o půjčky má zájem čím dál více lidí. Svůj podíl na tom má samozřejmě rostoucí inflace a také nerovnoměrný růst mezd a cen. Problémem je také nízká finanční gramotnost lidí především s nižším vzděláním. Ti obvykle nedokáží, co se peněz týče, uvažovat v dlouhodobé perspektivě. Současná pandemie koronaviru, kdy se mnoha lidem snížil příjem, celou věc jen urychlila.

Toho samozřejmě využili poskytovatelé, kteří nabízí mnoho nejrůznějších typů půjček. Obvykle vak mají jedno společné: je potřeba, aby dlužník dal nějakou záruku, že skutečně bude splácet. V závislosti na výši půjčené částky se často jedná o nemovitost.

stále náročnější splácení půjčky

To je však díky současné bytové situaci čím dál větší problém. Čím dál více lidí totiž bydlí v nájmu, neboť ceny domů a bytů dosáhly takřka astronomických výšek, a jen málokdo má na to, aby si mohl nějaký dovolit. Avšak pokud nemáme vlastní nemovitost, nemůžeme s ní ani ručit.

Proto se mnoho lidí zajímá, zda existuje i úvěr bez zajištění nemovitostí, tedy takový, kde nemusíme být majiteli domu či bytu, abychom půjčku dostali. Zde však odpověď zní ano, ale. Je totiž jen pochopitelné, že si poskytovatel potřebuje nějakým způsobem pojistit, že své peníze dostane zpět, jinak by se mu koneckonců tento byznys nevyplatil. Jak to ale udělat?

Kromě ručení nemovitostí, které je zejména u vyšších částek obvyklé, existují i půjčky, kde ručit svým majetkem, ať už movitým či nemovitým, nemusíte. Ovšem, jak již bylo naznačeno, je zde háček. Máme zde několik možností, a každá má svůj problém.

znázornění ručení nemovitostí

Například můžeme požádat někoho, kdo by nám dělal ručitele. Právě ten člověk pak bude zodpovídat za to, že budeme splácet tak, jak máme. Ovšem zdaleka ne všichni mají někoho, na koho se mohou s prosbou o tuto službu obrátit.

Dále je to prokázání příjmu, ovšem zde je riziko, že pokud bude pokládán za příliš nízký, žádost o půjčku nám nebude schválena.

Jak je tedy vidět, možnosti tu jsou. My si jen musíme vybrat tu, která pro nás bude nejvhodnější.