Analýza tržního prostředí


Burza je trhem, kde mezi prodávajícími a nakupujícími probíhají obchody. Obchoduje se s akciemi, akciovými indexy, dluhopisy, kryptoměnami, ale i s komoditami. Obchodování na burze je založeno na zkušenostech obchodníka a jeho dovednostech, do jaké míry dokáže správně odhadnout budoucí směr pohybu trhu. Nikdo nemá vždycky pravdu, obchodník se může mýlit dokonce ve více než polovině případů a přesto může být dlouhodobě ziskový. Velmi důležité jsou znalosti pravděpodobnosti a statistiky, na jejichž základě může zkušený obchodník odhadnout, kterým směrem se bude trh vyvíjet.

Grafy na burze

Úkolem analýzy tržního prostředí je zhodnocení aktuální situace na trzích a pokud možno co nepřesnější odhad budoucího vývoje analyzovaného trhu. Nalezení opakujících se situací, které lze na trhu vysledovat a ty následně zobchodovat, to je základní myšlenka, kterou technická analýza https://www.tradecz.cz/technicka-analyza/ využívá. Přestože ze strany fondů, bank, obchodníků a dalších institucí nebude na trhu nikdy úplně stejně opakující se obsazení, je možné pomocí naučených technik obdobné situace nalézt a následně z nich profitovat. Ve skutečnosti nikdo neví, kam se budou trhy ubírat, úplné věštění z křišťálové koule to však rozhodně není. Jde o pravděpodobnost a vysledování opakujících se tržních situací. V této souvislosti je velmi důležité sledovat trendy. Přestože trend nemusí mít vždy racionální podklad a mnohdy je poháněn pouze nadšením, strachem nebo sentimentem, dobrý obchodník proti trendu nejde.

Rostoucí graf

Pomocí technické analýzy je možné zjistit především stav tržního prostředí, zda je v uptrendu, downtrendu nebo je tržní prostředí konsolidované. Technická analýza určuje i silné oblasti podpory a odporu, na které bude trh reagovat a tím i vstup do pozice, výstup z pozice, změnu nebo pokračování v trendu.