Vylepšete svůj produkt na co možná nejlepší úroveň


Produkt =hmotné statky a služby nabízené zákazníkům k uspokojení jejich přání a potřeb.
Služba =ekonomický statek nehmotného charakteru.
muž s plánem B
3 základní dimenze produktu:
1. Základní charakteristika produktu(neboli jádro) – jedná se zejména o fyzikální vlastnosti, chemické složení, rozměr, chuť, trvanlivost…
2. Přidaný produkt(neboli služby, které souvisejí s produktem) – jedná se o různé formy záruk, servis, instalace, poradenství, pojištění, výhodné platební a dodací podmínky…
3. Symbolické hodnoty –spadá zde především značka výrobku, image, módnost, styl, země původu a další.
Klasifikace produktů ve službách:
·         všeobecný produkt,
·         očekávaný produkt,
·         ,,něco málo navíc“,
·         potenciální produkt.
Produkt lze rozčlenit také v závislosti na jeho přidané hodnotě:
·         Základní výhoda produktu – jedná se o jádro produktu. Je to prospěch, který si zákazník opravdu pořizuje (například při pronajmutí hotelového pokoje si host kupuje především spánek).
·         Základní produkt – předpokládá určité základní vybavení (například, že hotelový pokoj musí být vybavený postelí, aby mohl plnit svou funkci. Dále by zde měla být skříň, stůl, koupelna…).
·         Očekávaný produkt – jedná se o určité výhody, které zákazník při koupi očekává (například je očekávaná čistota hotelového pokoje, čisté ručníky, fungující lampičky…).
nápis neschopnost
·         Rozšířený produkt –jedná se o určité benefity, které jsou zákazníkům poskytovány nad rámec očekávání. Proto mohou tyto benefity představovat určitou konkurenční výhodu (například se může jednat o láhev sektu na uvítanou jako pozornost podniku, o hotelový pokoj s výhledem na moře…).
·         Potenciální produkt –jedná se již o konečnou verzi produktu doplněnou o všechny možné vylepšení a transformace.
Aby byl nabízený produkt dokonalý, je potřeba analyzovat, co již zákazníkům nabízíte, a zda jste se dostali až na úroveň potenciálního produktu, nebo zda můžete svým zákazníkům nabídnout ještě něco navíc.