Nové materiály na uzávěry šachet


V poslední době ubývá případů, kdy se rozhodli nějací nenechavci odstranit kanálový poklop nebo jinou (například šachetní) ochranu a odvézt ji do sběrných surovin. Jak je to možné? Rozhodně to není tím, že by si vožením kovů do výkupu přestali přivydělávat anebo by se v nich probudilo svědomí.
trávník u poklopu

§  Tito moderní lupiči ani netušili, že svým jednáním posunou vývoj v oblasti používaných materiálů na poklopy o kousek dál.
Zejména ohrožená bezpečnost lidí vedla odborníky, aby se zamyslili nad tím, jestli by nešly kovy něčím nahradit.
§  Odborníci dali hlavy dohromady a nápad byl na světě.
o   Použijí se kompozitní materiály.
Co to vlastně je?
a)     Materiál, který nemá špatné vlastnosti plastů ani kovů.
b)    Nepotřebuje žádnou údržbu a nerezaví.
c)     Je maximálně odolný vůči agresivnímu prostředí a snáší velké rozdíly teplot, které se mohou pohybovat od mínus padesáti až do dvou set osmdesáti stupňů.
A ta největší výhoda? NEMUSÍME SE OBÁVAT O NAŠE DĚTI, ŽE CESTOU DO ŠKOLY ŠLÁPNOU DO PRÁZDNA. Tyto poklopy se totiž nekradou. Vyrobené ochrany z tohoto materiálu jsou data propustné. Což znamená, že se nesnižuje intenzita přenosu dat, které se šíří vzduchem (rádiově). Tento způsob odečtu dat se stává čím dál používanějším nejen u vodárenských společností. Vzhledem k tomu, že během krátké chvíle budou frekvence přetížené, mohou se výsledky zkreslovat. Ne však s kompozitními poklopy. Ty jsou vůči tomu odolné.
kulatý kanál

Osvědčil se i hliník

Pokud hledáte nejen exteriérové, ale i interiérové poklopy, pak je nejlepší volbou slitina hliníku. Tento materiál umožňuje vodotěsnost a parotěsnost.
§  Tyto produkty se vyrábějí v mnoha různých variantách.
o   Hliníkové poklopy
1)    pro betonovou výplň s maximálně centimetrovou dlažbou.
2)    pro vložení kamene.
3)    s přírubou.
4)    odolné proti tlakové vodě.
5)    s hydraulickým posilovačem
6)      velkoformátové na poptávku.