Nové materiály na uzávěry šachet


V poslední době ubývá případů, kdy se rozhodli nějací nenechavci odstranit kanálový poklop nebo jinou (například šachetní) ochranu a odvézt ji do sběrných surovin. Jak je to možné? Rozhodně to není tím, že by si vožením kovů do výkupu přestali přivydělávat anebo by se v nich probudilo svědomí.
trávník u poklopu

§ Tito moderní lupiči ani netušili, že svým jednáním posunou vývoj v oblasti používaných materiálů na poklopy o kousek dál.
Zejména ohrožená bezpečnost lidí vedla odborníky, aby se zamyslili nad tím, jestli by nešly kovy něčím nahradit.
§ Odborníci dali hlavy dohromady a nápad byl na světě.
o Použijí se kompozitní materiály.
Co to vlastně je?
a) Materiál, který nemá špatné vlastnosti plastů ani kovů.
b) Nepotřebuje žádnou údržbu a nerezaví.
c) Je maximálně odolný vůči agresivnímu prostředí a snáší velké rozdíly teplot, které se mohou pohybovat od mínus padesáti až do dvou set osmdesáti stupňů.
A ta největší výhoda? NEMUSÍME SE OBÁVAT O NAŠE DĚTI, ŽE CESTOU DO ŠKOLY ŠLÁPNOU DO PRÁZDNA. Tyto poklopy se totiž nekradou. Vyrobené ochrany z tohoto materiálu jsou data propustné. Což znamená, že se nesnižuje intenzita přenosu dat, které se šíří vzduchem (rádiově). Tento způsob odečtu dat se stává čím dál používanějším nejen u vodárenských společností. Vzhledem k tomu, že během krátké chvíle budou frekvence přetížené, mohou se výsledky zkreslovat. Ne však s kompozitními poklopy. Ty jsou vůči tomu odolné.
kulatý kanál

Osvědčil se i hliník

Pokud hledáte nejen exteriérové, ale i interiérové poklopy, pak je nejlepší volbou slitina hliníku. Tento materiál umožňuje vodotěsnost a parotěsnost.
§ Tyto produkty se vyrábějí v mnoha různých variantách.
o Hliníkové poklopy
1) pro betonovou výplň s maximálně centimetrovou dlažbou.
2) pro vložení kamene.
3) s přírubou.
4) odolné proti tlakové vodě.
5) s hydraulickým posilovačem
6) velkoformátové na poptávku.